Magamról hatteres

 

Bálint Péter francia tanár vagyok.

A budapesti Kaffka Margit Gimnáziumba (ma Szent Margit Gimnázium) jártam, és ott érettségiztem.

Francia nyelvből nem kellett érettségiznem, sőt negyedik évfolyam második felében már óralátogatási kötelezettségem sem volt, mert sikeres középfokú nyelvvizsgát tettem. Talán innen datálódik, hogy francia tanár lettem. Érettségi után tettem le az állami felsőfokú nyelvvizsgát.

Közvetlen utána szereztem meg idegenvezetői képesítésemet francia nyelven, majd pár év múltán következett az egyetem.

Magántanári praxisom mellett több mint 30 éve dolgozom idegenvezetőként főleg frankofón területen, hozzávetőlegesen 600 utat vezettem Franciaországba ezen időszak alatt.

Ez rengeteg idő ahhoz, hogy benne éljek a francia mindennapokban, megismerjem a francia kultúrát, gondolkodásmódot, a franciák lelkületét, tájakat, szokásokat és legfőképpen a nyelvet: nyelvjárásokat (idiómákat), különböző társalgási szinteket (regisztereket), gallicizmusokat, sőt az argót is, amelyek ismerete egy társalgási szituációban rendkívül nagy fontossággal bír.

Hitem szerint nem néhány év alatt, egy helyre koncentrálódó külhoni tartózkodással lehet a legjobban beékelődni az adott ország életébe, és ezáltal a legjobban megismerni mindazt, ami úgy kezdődik, hogy francia, hanem sok éves, folyamatos utazással, visszatéréssel, mindig más szituációban szerepléssel, más emberekkel való találkozással, kapcsolatteremtéssel. Természetesen mindezen tapasztalataimat maximálisan kamatoztatom óráim folyamán a tanulók szintjének megfelelően.

Ez az a gyakorlati tapasztalat, ami a mai nyelvoktatók többségénél hiányzik.

TANULMÁNYOK
egyetemi diploma

ELTE BTK Francia Tanszék, Budapest Francia nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Vállalat Francia nyelvű idegenvezető szakvizsga

Kaffka Margit Gimnázium, Budapest érettségi vizsga